Rodzaje i zakres ubezpieczeń w działalności na rynku usług budowlanych

Prowadząc działalność gospodarczą w sektorze budowlanym w przypadku chęci wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzez złożenie oferty, wykonawca musi spełnić szereg specjalnych warunków, które zebrane są w dokumencie pod nazwą Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedstawić na to stosowne dokumenty, wypisy z rejestrów lub zaświadczenia. Wymogiem występującym następnie w umowie o wykonanie zamówienia publicznego jest obowiązek ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, których katalog potrafi być niezwykle szeroki, obejmując zarówno zagadnienia siły wyższej, wypadki zawinione lub inne zdarzenia.

Obowiązkiem jest również posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniem powinny być objęte przede wszystkim obiekty, budowle, urządzenia jak również wszelkie mienie ruchome. Wysokość tego ubezpieczenia powinna pozwalać na zastąpienie ich w przypadku nastąpienia mających wpływ na ich funkcjonowanie niekorzystnych zjawisk. Zakres odpowiedzialności cywilnej powinien natomiast obejmować zarówno następstwa nieszczęśliwych wypadków, jak również szkody przez te wypadki spowodowane.

Podobne
Jak powszechnie wiadomo prezenty daje się na przeróżne okazje i wielu osobom, zależy to oczywiście od wielu spraw, ale głównie od rodzaju okazji, i tym podobne. Bardzo dobrym rozwiązanie...
Na tak postawione pytanie odpowiemy: zależy oczywiście, jakie są to zabawki i co chcemy rozwinąć w dziecku. Czy są to same lalki, albo same samochodziki, czy na przykład klocki? Proste, że z tej tr&oa...
Większość z nas świetnie mogło by się obyć, bez urządzenia jakim jest zegarek czy to zwykły noszony na ręku czy też taki który znajduje się w telefonie komórkowym. Jakże by się cudownie ...
Remont mieszkania to nieunikniony proces związany z wieloletnim jego użytkowaniem i eksploatacją. Jest konieczny również w przypadku zakupu nowego mieszkania w stanie deweloperskim. Decyzja, kt...
Matura jest pierwszym poważnym egzaminem w życiu. Jest swoistą barierą pomiędzy życiem szkolnym, a dorosłością. Od niej zależy otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły. Krótko mówiąc jest...